Ko豉 naukowego "Arkada"

I. Cele i zadania.

• rozwi您ywanie problem闚 zwi您anych z ochron budowli zabytkowych,
• propagowanie dzia豉lno軼i i osi庵ni耩 Ko豉 w 鈔odowisku studenckim,
• przygotowanie do samodzielnego rozwi您ywania problem闚 in篡nierskich,
• przygotowywanie do realizacji prac dyplomowych na jako軼iowo wy窺zym poziomie,
• wsp馧praca ze Stowarzyszeniem Konserwator闚 Zabytk闚 oraz z Pa雟twow S逝瘺 Ochrony Zabytk闚 g堯wnie Regionu 安i皻okrzyskiego.

II. Cz這nkowie. Prawa i obowi您ki.

Cz這nkiem Ko豉 mo瞠 zosta ka盥y student Wydzia逝 Budownictwa i In篡nierii rodowiska Politechniki 鈍i皻okrzyskiej w Kielcach, posiadaj帷y zainteresowania zwi您ane z budowlami zabytkowymi.

Ubiegaj帷y si o przyj璚ie do Ko豉 zg豉sza si do przedstawiciela Ko豉 na rozmow kwalifikacyjn. Decyzj o przyj璚iu podejmuje Zarz康 Ko豉
w porozumieniu z opiekunami Ko豉.

Obowi您kiem cz這nka Ko豉 Naukowego jest:

• dzielenie si swoimi spostrze瞠niami i osi庵ni璚iami z pozosta造mi cz這nkami Ko豉,
• czynny udzia w pracach Ko豉, realizowanie cel闚, zada programowych
i uchwa,
• dbanie o sprz皻 powierzony w opiek,
• podwy窺zenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Cz這nek Ko豉 ma prawo:

• wybiera i by wybieranym do w豉dz Ko豉,
• wp造wa na kszta速owanie dzia豉lno軼i Ko豉 i kierunki jego dzia豉lno軼i,
• korzysta ze sprz皻u Uczelni w tym zakresie.

Cz這nkostwo Ko豉 ustaje wskutek:

• obrowolnego wyst徙ienia z Ko豉,
• zaprzestania dzia豉lno軼i w pracach Ko豉 w okresie 4 miesi璚y.
Uchwa喚 o skre郵eniu z listy cz這nk闚 Ko豉 podejmuje zebranie cz這nk闚 bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這s闚.

Cz這nka Ko豉 wyklucza si w przypadku gdy:

• post瘼owanie jego jest sprzeczne z zasadami cz這nkostwa w Kole,
• z chwil utraty praw studenckich.
Uchwa喚 o wykluczeniu z Ko豉 podejmuje zebranie cz這nk闚 bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這s闚 przy obecno軼i co najmniej 1/2 uprawnionych do g這sowania.

III. W豉dze Ko豉.

W豉dze Ko豉 wybierane s zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 na kadencj roczn
w drodze g這sowania na Walnym Zebraniu, przy obecno軼i co najmniej
2/3 uprawnionych do g這sowania.

W豉dzami Ko豉 s:

• Prezes,
• Wiceprezes,
• Skarbnik,
• Sekretarz,
• Kronikarz.

Kadencja w豉dz Ko豉 trwa od pocz徠ku do ko鎍a danego roku akademickiego.
W豉dze Ko豉 upowa積ione s do reprezentowania Ko豉 w porozumieniu
z opiekunem Ko豉 i kompetentne we wszystkich sprawach dotycz帷ych Ko豉
w kontaktach z w豉dzami Uczelni i pozauczelnianymi.

Je瞠li w豉dze Ko豉 nie wywi您uj si z na這穎nych na nie obowi您k闚 mog by odwo豉ne na Walnym Zebraniu Ko豉 bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這s闚, przy obecno軼i co najmniej 2/3 uprawnionych do g這sowania.

Zebranie, kt鏎e odwo豉這 w豉dze Ko豉 wybieraj jednocze郾ie nowe w豉dze.

IV. Warunki i spos鏏 rozwi您ania Ko豉.

Ko這 mo瞠 by rozwi您ane przez w豉dze Uczelni w przypadku stwierdzenia braku celowo軼i jego dzia豉nia.
Ko這 rozwi您uje si samoistnie w przypadku gdy liczba cz這nk闚 jest mniejsza ni trzy osoby lub brak jest jakiegokolwiek dzia豉nia cz這nk闚 Ko豉 przez 1 rok.
Cz這nkowie Ko豉 mog podj望 decyzj o rozwi您aniu Ko豉 bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這s闚, przy obecno軼i co najmniej po這wy uprawnionych do g這sowania.

V. Tryb uchwalania regulaminu i jego zmian.

Zmiany w niniejszym regulaminie mo瞠 dokona Walne Zebranie cz這nk闚 Ko豉, bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這s闚.

VI. Finansowanie prac Ko豉.

• dotacje z fundusz闚 Politechniki 安i皻okrzyskiej,
• sk豉dki cz這nkowskie w wysoko軼i 5 z. Za kwarta,
• fundusze wypracowane przez cz這nk闚 Ko豉 w ramach prac zleconych,
• dotacje patronackie Stowarzysze i zak豉d闚 pracy.


Do g鏎y Zaprojektowane przez Katarzyne Milcarz. Wszelkie prawa zastrze穎ne. AC Panel